Sosyo Teknik Sistemler

 • Donanım ve yazılım tedarikçileri, teknolojiden değer elde etmeye çalışan yöneticiler ve çalışanlar, çağdaş, sosyal, kültürel işletme çevresi gibi aktörler bir araya gelerek yönetim bilişim sistemlerini oluştururlar.
 • YBS bilimi yönetim bilimi ve yöneylem araştırmasını bir araya getirerek gerçek problemlere ve enformasyon teknolojisi kaynaklarına yönelik uygulamaları sistem geliştirme çözümleri sunarlar.
 • Tek bir yaklaşım enformasyon sistemleri ile ilgili gerçekleri içermemektedir.
 • Enformasyon sistemleri ile ilgili başarı ve başarısızlar teknik veya davranışsaldır.
 • Bu iki yaklaşımın birleşmesine sosyo-teknik yaklaşım adı verilir.
 • Sosyo-Teknik bakış açısını benimsemek enformasyon sistemlerine sadece teknik yaklaşım uygulamamızı engeller.
 • Enformasyon sistemleri kullanılması maliyetlerin düşürülmesi, karlılığın artması sonucunu doğurmaz her zaman.
 • Bir işletmenin yeni prosedürler ve süreçler uygulamaya başlaması, bu süreçleri destekleyecek enformasyon sistemlerine yatırım yapılmadığı sürece çalışanların verimliliğini arttırmayabilir.
 • Bir bütün olarak işletme performansının optimize edilmesine ihtiyaç vardır.
 • Teknik ve davranışsal öğeler koordineli olarak optimize edilmeli, uyarlanmalıdır.
 • Sosyo teknik bakış açısında bir sistemin performansının optimize edilmesi tatminkar bir uyum elde edinceye kadar teknoloji ve örgütün karşılıklı olarak birbirini düzeltmesi ve düzenlemesini gerektirmektedir.

Prof. Dr. Aykut Hamit TURAN

Sosyo Teknik Sistemler grafiği kenan.work

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.