Örgüt

Örgüt kenan.work

 • Enformasyon sistemi örgütlerin ayrılmaz bir parçasıdır. Kredi, raporlama işletmeleri gibi işletmeler bilgi sistemleri olmadan faaliyet gösteremezler.
 • Bir örgütün anahtar bileşenleri insanlar, yapı, işletme süreçleri, politika ve kültürdür.
 • Örgüt bir piramite benzer. Hiyerarşinin üst düzeylerinde yönetsel, profesyonel ve teknik çalışanlar varken, alt düzeylerde günlük işlerle ilgili çalışanlar vardır.
 • Üst yönetim ürün ve hizmetlerle ilgili stratejik kararları verir, aynı zamanda işletme performansını kontrol eder.
 • Orta yönetim üst yönetimin belirlediği plan ve programları uygular.
 • Alt yönetim işletmenin günlük faaliyetlerini gerçekleştirir.
 • Mühendis ve bilim adamları gibi bilgi işleri ürün ve hizmetleri tasarlar ve işletme için yeni bilgi yaratır, sekreter ve memur gibi veri işçilerinin işletmenin tüm seviyelerindeki planlama ve etkileşimlerine yardımcı olur.

Örgütsel Seviyeler

Örgütsel Seviyeler kenan.work

 • Her örgütün kendine has kültürü vardır ve bu örgüt üyeleri tarafından kabul edilen varsayımlar, değerler ve iş yapış şekilleridir.
 • Örgütlerin kültürel geçmişleri enformasyon sistemlerine gömülüdür.
 • Örgütteki farklı düzenlerdeki uzmanlıklar değişik bakış açılarını oluşturmaktadır.
 • Enformasyon sistemleri değişik bakış açıları, uzmanlaşma, uzlaşma ve çatışmalardan meydana gelmektedir.

Yönetim

 • Yönetim örgütlerin karşı karşıya kaldıkları durumları hissetmek, karar vermek ve örgüt problemlerini çözmek için hareket planları hazırlar.
 • Yöneticiler çevreden gelecek zorlukları algılar ve bu zorlukları çözmek için stratejiler oluştururlar.
 • İşleri koordine etmek ve başarıya ulaşmak için insan ve fiziksel kaynakları dağıtırlar.
 • Yönetim ayrıca yeni ürünler ve hizmetler yaratmalı ve zaman zaman örgütü yeniden yaratmalıdır.
 • Bilgi ve enformasyon bu süreçte yöneticinin en önemli yardımcısıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.