Enformasyon Teknolojisi

 • Enformasyon teknolojisi yöneticilerin değişimle baş etmek için kullandığı araçlardan biridir.
 • Bilgisayar sistemi bir enformasyon sisteminde girdi, işleme ve çıktı faaliyetleri için kullanılan fiziksel ekipmanlardır.
 • Bilgisayar yazılımı bir enformasyon sisteminde bilgisayar donanımı bileşenlerini kontrol ve koordine eden detaylı önceden programlanmış komutlardır.
 • Veri yönetim teknolojileri fiziksel depolama ortamında verilerin düzenlenmesini yöneten yazılımlardır
 • Ağ ve telekomünikasyon teknolojileri fiziksel aygıt ve yazılımların tümünü içermekte ve donanımın farklı parçalarını bağlamakta ve veriyi fiziksel ortamdan diğer ortamlara aktarmaktadır.
 • Dünyanın en yaygın olarak kullanılan ağı İnternettir.
 • İnternet teknolojilerine bağlı olarak işletme içi kullanım için geliştirilen ağlar intranetlerdir. Örgütün dışındaki kullanıcıların kullanmaya yetkili oldukları özel intranetler ise extranet olarak adlandırılmaktadır.
 • World wide web İnternette enformasyonun bir sayfa düzeninde düzenlenmesi, görüntülenmesi için evrensel olarak kabul edilen standartlarla İnternet tarafından sağlanan bir hizmettir.
 • Bu teknolojileri çalıştıracak ve yönetecek kişilerle birlikte örgüt çapında paylaşılacak kaynakları temsil etmekte ve işletmelerin Bilgi Teknolojisi altyapısını oluşturmaktadır.

Enformasyon Sistemleri

 • Enformasyon sistem ve teknolojileri firma açısından değer kazandırmaktadır.
 • Enformasyon sistemlerinin getirisi bina, arazi, taşınır ve taşınmaz varlıklardan daha yüksek olacaktır.
 • Enformasyon sistemleri yöneticilere daha doğru karar vermeleri için gerekli bilgileri sağlarken işletmelerin karlılıklarını arttırmalarına ve maliyetlerini düşürmelerine neden olabilir.
 • Enformasyon sistemleri yöneticilerin karar vermelerini etkinleştirmek, örgüt performansını arttırmak ve sonuç olarak işletme karlılıklarını arttırmak için enformasyon elde eden, dönüştüren, dağıtan değer katan faaliyetler serisinin bir parçasıdır.

Prof. Dr. Aykut Hamit TURAN

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.