Enformasyon Sistemleri

Enformasyon Sistemleri kenan.work

 • Enformasyon Teknolojileri bir işletmenin amaçlarına ulaşmak için kullanma ihtiyacı duyduğu tüm yazılım ve donanımdır.
 • Windows, Linux gibi işletim sistemleri de enformasyon teknolojileri altında incelenebilir.
 • Enformasyon sistemi teknik olarak örgütte karar verme ve kontrolü destekleyecek şekilde enformasyonu toplayan, işleyen, depolayan ve dağıtan birbirleriyle ilişkili bileşenlerdir.
 • Karar vermeyi, koordinasyonu ve kontrolü desteklemenin yanı sıra, enformasyon sistemleri yöneticilere ve çalışanlara problemleri analiz etme, karmaşık konuları görselleştirme ve yeni ürünler yaratmada yardımcı olurlar.
 • İnsanlar için anlamlı ve kullanılabilir hale getirilen veri enformasyondur.
 • Veri insanlar için anlamlı hale getirilmeden önceki gerçekler yığınıdır.
 • Ürünlerin üzerindeki barkodlar birçok veri içerir. Ancak satış rakamları bölgeler ve ürünler olarak düzenlendiğinde daha anlamlı sonuçlar ve bilgi oluşturur.
 • Enformasyon sistemi örgütlerde karar vermek, işlemleri kontrol etmek, problemleri analiz etmek, yeni ürün ve hizmetler yaratmak için yöneticilerin gerek duyduğu bilgiyi üretir.
 • Girdi işletme ve çevresinden ham veri toplar, işleme bunları anlamlı bir hale dönüştürür, çıktı bu bilgileri kullanacak kimselere havale eder.
 • Enformasyon sistemleri aynı zamanda işletme ilgili değerlendirme ve girdi aşamalarının düzenlenmesi için geri bildirime ihtiyaç duyar.

Veri ve Bilgi

veri ve bilgi kenan.work

Bilgi Sisteminin Fonksiyonları

 • Bir bilgi sistemi örgüt ve çevresi hakkında enformasyon içerir. Üç temel faaliyeti vardır. Girdi, İşleme ve Çıktı.
 • Bu faaliyetlerle örgütün ihtiyaç duyduğu bilgiyi üretir.
 • Geribildirim örgütte uygun kişi ve faaliyetleri değerlendirme ve girdiyi yenileme için gönderilen çıktıdır.
 • Müşteriler, rakipler, tedarikçiler, paydaşlar ve düzenleyici kurumlar gibi kurumlar gibi çevresel aktörler örgüt ve enformasyon sistemleri ile etkileşim halindedir.

Enformasyon Sistemlerinin Boyutları

 • Enformasyon sistemini tam olarak anlamak için sistemleri kapsayan örgüt, yönetim ve teknoloji boyutlarını ve işletmelerin çevresinde ortaya çıkan zorlukları ve problemleri çözme güçlerini anlamalıyız.
 • Yönetim Bilişim Sistemleri enformasyon istemleri okuryazarlığını geliştirmeye çalışır.
 • Enformasyon Sisteminin etkili kullanımını şekillendiren üç faktör söz konusudur: örgüt, yönetim ve enformasyon teknolojisi.
 • Bir enformasyon sistemi çevrede oluşan problemlere örgüte ve yönetime ilişkin çözüm sunarak değer katar.

Prof. Dr. Aykut Hamit TURAN

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.