BT Çağdaş yaklaşımlar

BT Çağdaş yaklaşımlar kenan.work

 • Bilgi sistemleri çok disiplinli bir alandır. Tek bir teori ya da bakış açısı ile incelenmez.
 • Bilişim alanı genellikle teknik ve davranışsal yaklaşımlara bölünmektedir. Enformasyon sistemleri sosyoteknik sistemlerdir.
 • Bilgi sistemleri makineler, aygıtlar ve fiziksel teknolojilerden oluşsalar da, doğru çalışmaları için önemli ölçüde sosyal, örgütsel ve entelektüel yatırımlar gerektirmektedirler.

Teknik yaklaşımlar: Enformasyon sistemlerine teknik yaklaşım enformasyon sistemleri ile ilgili çalışma yapmak için matematik tabanlı model uygulamanın yanı sıra bu sistemlerin fiziksel teknoloji ve biçimsel kapasiteleri ile de ilgilenir.

Teknik yaklaşıma katkı veren bilimler bilgisayar bilimi, yönetim bilimi ve yöneylem araştırmasıdır.

Bilgisayar bilimi bilgisayar ile işlem yapma teorilerini, hesaplama ve etkin depolama ve erişim yöntemi uygulama yaklaşımlarını incelemektedir.


 • Yönetim bilimi karar verme ve yönetim uygulamaları ile ilgili model geliştirmeyi vurgular.
 • Yöneylem araştırması örgütlerin seçilmiş parametrelerinin optimize edilmesi için matematiksel tekniklere odaklanır.
 • Davranışsal yaklaşım: Enformasyon sistemlerinin geliştirilmesi sürecinde uzun dönemli ortaya çıkan davranışsal konular ile ilgilenir.
 • Stratejik işletme bütünleşmesi, tasarım, uygulama, yönetim gibi konular teknik modellere yardımcı olur.
 • Sosyologlar BT’lerinin örgütü nasıl etkilediğini, sistemlerin grupları ve bireyleri nasıl etkilediğini inceler.
 • Psikologlar karar vericilerin resmi enformasyonu nasıl algıladıklarını ve kullandıklarını incelerler.
 • Ekonomistler enformasyon sistemlerinin dijital ürünlerin, dijital pazarların dinamiklerini araştırırlar.
 • Davranışsal sistem teknolojiyi göz ardı etmez. BT sorunları genellikle teknik sorunlar değildir ve tutum, yönetim ve örgüt politikasında değişiklikler gerektirir.

Prof. Dr. Aykut Hamit TURAN

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.